20 Ocak 2009 Salı

Yecüc ile Mecüc ...

Bu hafta yayın hayatına başlayan "NTV Tarih" dergisinde de bahsi geçen Yecüc ile Mecüc'ün İslami inanşına göre hikayesini paylaşmak istedim.
Yecüc ve Mecüc hakkında Kuran-ı Kerim'in Kehf Suresi ve Enbiya Suresi'nde betimlemeler vardır.

Ayetlerde Zülkarneyn, seyahatleri sırasında, hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buluyor. Kavim Zülkarneyn'e, bozgunculuk yapan Yecuc ve Mecüc'den koruyacak bir set yapmasını isteyerek kendisine vergi vermeyi teklif ederler. Zülkarneyn "Rabbimin beni içinde tuttuğu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel yapayım.” der ve kendisine demir kütleleleri getirmelerini ister. Dağın iki ucu eşit düzeye gelince de kavme "körükleyin" der. Ateş haline geldiğinde üzerine bakır eriyiği dökerler. Yecüc ve Mecüc isimli kavim artık bu seddi aşamazlar. Zülkarneny kavme “Bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır.” der.
Kuran'da, Kehf suresi 93-98. ayetlede şöyledir: "96- Yecuc ve Mecuc’un önü açıldığı zaman onlar her tepeden akın ederler. 97-Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. İnkar edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. 'Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik. ' ”

Yecüc ve Mecüc, kıyamet alametlerinden biridir. Yecüc ve Mecüc hakkında değişik görüşler vardır. Yecüc ve Mecüc'ün kısa boylu, insana benzer yaratıklar olduğuna dair görüşler vardır. Bir kısım görüş ise uzaylı olduklarına dairdir. Zülkarneyn'in yardım ettiği kavim hemen hemen hiçbir sözden anlamaması ve Hak zamanı geldiğinde önündeki setler kaldırılması sonrası her tepeden saldırmaları uzaylı olma ihtimalini gündeme getirmektedir.
Kalabalık bir topluluk olduğu hakkında yaygın bir fikir vardır.
Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/Ye

Hiç yorum yok: